ARTJOURNALMitt sätt att föra ner idéer tankar, samtala med mig själv om det som känns viktigt här och nu.

 

 

 

 

Inga kommentarer: